Cookie- och sekretesspolicy

Cookie- och sekretesspolicy hos LionTech IVS

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra innehållet och för att öka värdet på de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att information ska samlas in ska du ta bort dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan beskriver vi vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem. 

 

Cookies

Webbplatsen använder "cookies", vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil etc. i syfte att känna igen, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Personuppgifter

 

Allmänt

Personuppgifter är all slags information, som till viss utsträckning kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det sker t.ex. av alm. tillgång av innehåll, om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrigt använder tjänster eller gör köp via webbplatsen. 

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiskt läge och vilka sidor du klickar på (intressen).  I den mån du själv ger uttryckligt samtycke till detta och själv matar in informationen behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att skapa en inloggning eller vid köp. 

 

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen. Din information kommer endast att användas i det syfte som den samlades in och kommer att raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre är relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen. 

 

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som sannolikt kommer att vara relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll. 

 

Lagringsperiod 

Informationen lagras under den period som tillåts enligt lag och vi tar bort den när perioden beror på karaktären av bakgrunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.  

 

Utlämnande av information

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. vidarebefordras till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för målriktad annonsering.

Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar endast information för vår räkning och får inte använda dem för sina egna syften.

Utlämnande av personlig information som namn och e-post, etc. sker bara om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd. 

 

Insikt och klagomål

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet).  Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandling av information. Om information som behandlas om dig är felaktig, har du har rätt att få den korrigerad eller raderad. Förfrågningar om detta kan göras till info@musclepain.dk.  Om du vill klaga på vår behandling av din personliga information har du också möjlighet att kontakta den danska Datatilsynet. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran till ovanstående e-postadress.

 

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

LionTech IVS

Lillegrund 10a 2, tv.

2300 Copenhagen

E-post: info@musclepain.dk